Pielgrzymka Kół Różańcowych

847

Wśród ponad tysiąca osób uczestniczących w VI Archidiecezjalnej Pielgrzymce Kół Żywego Różańca do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Łasku byli pielgrzymi z naszego Sanktuarium wraz z ks. Januszem. Uczestniczyli w konferencji wygłoszonej przez ks. dra Pawła Wiatraka z diecezji Siedleckiej i wzięli udział w modlitwie różańcowej w kaplicy Matki Bożej. Intencją szczegółową, był trwający w tych dniach w Rzymie, Synod Biskupów o młodzieży oraz osoba Ojca Świętego Franciszka. Była msza św oraz zawierzenie wszystkich zebranych w świątyni i modlących się na różańcu. Następnie zebrani zostali zaproszeni na obiad – wojskową grochówkę.