Poświęcenie odnowionej Kapliczki

894

 

Staraniem mieszkańców ulic Piłsudskiego i Bema została odnowiona bezinteresownie przez Rycerzy Kolumba Kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej. W czwartek poświęcił ją proboszcz podczas sprawowanej mszy św. W kazaniu powiedział: „Niech stanie się miejscem modlitewnych spotkań a dla przejeżdżających błogosławieństwem”. Po mszy został odmówiony różaniec a na koniec odśpiewany Apel Jasnogórski.