Relikwie św. Faustyny dla naszej parafii

1124

Dziś grupa parafian a w niej młodzież ZSP nr 1  udała się do Łagiewnik, by uczestniczyć  w przekazaniu reiikwii I-go stopnia św. Faustyny  ex ossibus dla naszej parafii.  Są one umieszczone w pozłacanej kapsule  w relikwiarzu „Iskra Miłosierdzia„. Uroczyste wprowadzenie relikwii do świątyni planowane jest na niedzielę 16 grudnia b.r.

Tekst decyzji o otrzymaniu relikwii.