Świąteczne Życzenia

1044

Drodzy Parafianie!

Dzieląc się radością Cichej i Świętej nocy, w której Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, pragniemy przekazać życzenia świąteczne.

Niech Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy darzy obfitością swych łask, by z Jego pomocą sprawy codziennego życia opromienione były ciepłem, radością i pokojem Betlejemskiej Nocy. Niech Jezus rodzi się w Waszych sercach wciąż na nowo, przynosząc radość z daru wolności, łaskę odpowiedzialności za nią i odwagę do budowania jej w duchu prawdy i miłości. Niech wszystko dokonuje się w mocy Ducha Świętego.

Radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Duszpasterze