Katecheza dorosłych: Magia

796

Lutowa katecheza dorosłych poświęcona była magii. Magia – ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności.