Wielki Piątek

1196

Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata.Tego dnia kościół nie sprawuje Eucharystii; Jezus złożył ofiarę swego życia w sposób krwawy na Golgocie. W centrum liturgii Krzyż.