Świąteczne życzenia

890

Drodzy Parafianie,

Zmartwychwstanie jest darem, który nieskończenie przekracza nasze możliwości zrozumienia go i przyjęcia. Pomimo ludzkiej słabości Bóg dzieli się tym darem z nami, abyśmy w Jezusie Chrystusie odnajdywali sens życia, które się nie kończy.

Życzymy Wam, aby Święta Paschalne były szczególnym doświadczeniem mocy i radości nowego życia rozświetlonego światłem wielkanocnego poranka.

 

 

 

Z pamięcią w modlitwie

 

                                                                                                                Duszpasterze