Czas łaski i zbawienia

627

Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku.
Przyjęcie szczypty popiołu na głowę jest znakiem gotowości do podjęcia pokuty. Niech nam w tym pomogą nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.