Święte Triduum Paschalne

1242

Święte Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.oo  Będzie to okazja do okazania wdzięczności Chrystusowi za dar Eucharystii i za tych, którzy ją sprawują. Po mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do kaplicy adoracji.  Spowiedź tego dnia od godz. 8.00 do 12. i od 15 do 17.30. Po spowiedzi można przyjąć Komunię Św. Nie ma mszy porannych.  Przypominamy, że w adoracji może uczestniczyć tylko 5 osób. Jeśli wchodząc do kościoła widzimy, że jest już 5 osób należy poczekać przed kościołem i gdy wyjdzie jedna osoba wtedy może wejść również jedna osoba. Dotyczy także kruchty kościoła!

W Wielki Piątek. wspominamy mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, który złożył ofiarę krwawą ze swojego życia i dlatego tego dnia nie jest sprawowana msza św., w centrum liturgii jest Krzyż – drzewo na którym zawisło Zbawienie świata. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18. Pamiętajmy, by tego dnia zachować święty post paschalny, tj. powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i post ilościowy – jeden posiłek do syta – aby z podniosłym i otwartym sercem  przystąpić do radości Niedzieli Zmartwychwstania. Doradza się, aby post był przedłużony także w Wielką Sobotę. Liturgię wielkopiątkową kończy procesja  z Najśw. Sakramentem do Bożego Grobu. Tego dnia rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy  do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu  w  ciemnicy od godz. 8.oo do godz. 17.30. zachowując zasadę zgromadzeń do 5 osób.

W Wielką Sobotę trwamy przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Kościół powstrzymuje się od sprawowania mszy świętej, wieczorna msza św. o godz. 18.oo jest mszą Wigilii Paschalnej rozpoczynająca Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Zachęcamy  do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu  w  grobie od godz. 8.oo do godz. 17.30. zachowując zasadę zgromadzeń do 5 osób.

W tym roku, w związku z obecną sytuacją rezygnujemy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Zachęcamy, aby w gronie rodziny w naszych domach przed śniadaniem wielkanocnym  pobłogosławić pokarmy.

Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

W Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.oo Msza św. Nie będzie poprzedzona procesją rezurekcyjną. Zastąpi ją chwila adoracji Najświętszego Sakramentu a następnie przed kościołem zostanie udzielone błogosławieństwo całej Wspólnocie Parafialnej.  Następne Msze św. o godz. 9.oo; 10.15; 11.30; 13.oo; 18.oo oraz dodatkowa o 16.oo.

Wszystkim drogim Parafianom życzymy głębokiego, duchowego przeżycia najważniejszych dni roku liturgicznego; w Nim – Chrystusie nasza nadzieja.

Duszpasterze