I Komunia Św. – nowy termin

2116

W związku z istniejącą pandemią pod znakiem zapytania zdaje się być zaplanowany termin I Komunii świętej w maju 2020 roku. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś metropolita łódzki w dekrecie z dnia 31 marca br. /Syg. Akt Abp–1.1-272/2020/ pozostawia księżom proboszczom decyzję dotyczącą wskazania nowych terminów I Komunii św. Proponuję zatem I Komunię św. zaplanowaną wcześniej na niedzielę 17.05.2020 na godz. 11.30, przenieść na niedzielę 28.06.2020r czerwca  na godz. 11.30. Gdyby jednak ten termin był niemożliwy, pozostaje wówczas niedziela  20.09.2020 na godz. 11.30.
Wszelkie pytania należy zgłaszać indywidualnie do księdza proboszcza na adres  www.tomaszow-antoniego@archidiecezja.lodz.pl