Uroczystość NMP Królowej Polski – przeniesiona na sobotę 2 maja.

673

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Msze św. w naszym Sanktuarium jak w dzień powszedni oraz o godz. 9 w intencji Ojczyzny.