…”nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”

66

Podczas uroczystej Mszy św. dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za Świętego Jana Pawła II w 100-ą rocznicę urodzin. Oręduje za nami u Boga i pragnie naszej świętości.