z Bożym błogosławieństwem

585

Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego w szkołach poprzedziła Msza św. o godz. 8.oo. Obecni reprezentanci dzieci, młodzieży, nauczycieli uczestniczyli we Mszy św. prosząc Boga o Jego błogosławieństwo