Annuntio vobis gaudium magnum – Rok Jubileuszowy 100 – lecia utworzenia Diecezji Łódzkiej

786

Uroczystej Mszy św. zwiastującej Rok Jubileuszowy Diecezji Łódzkiej przewodniczył biskup Piotr Turzyński z Radomia. Na jej zakończenie delegat ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia ks. Dziekan Zygmunt Nitecki „ogłosił wielką radość” – Rok Jubileuszowy 100 – lecia utworzenia Diecezji Łódzkiej.

Homilia ks. biskupa Piotra Turzyńskiego wygłoszona podczas Mszy Św. oraz uroczyste ogłoszenie Jubileuszu 100-lecia utworzenia Diecezji Łódzkiej przez delegata ks. abpa Grzegorza Rysia – dziekana ks. Zygmunta Niteckiego