Betlejemskie Światło Pokoju

658

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do naszego miasta. Do naszego Sanktuarium przynieśli je harcerze tomaszowskiego hufca. Przekazane zostało przedstawicielom urzędów, instytucji i szkół. Także będzie je można wziąć na stół wigilijny w czwartek.