Niedziela Palmowa

852

Dzisiejszą niedzielą – Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Jest
on przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego
mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy. Msze św. jak w każdą niedzielę oraz
dodatkowe o godz. 14 i 16.30. Na każdej błogosławieństwo palm.