Alleluja, Jezus żyje !

581

Zmartwychwstanie to święto naszego zbawienia, fundamentalna prawda naszej wiary.

Drogim Parafianom, Sympatykom

życzę wraz z kapłanami posługującymi w Sanktuarium, by Zmartwychwstały Chrystus był źródłem nadziei, pokoju i radości. Jego łaska niech pozwala z wiarą i ufnością spojrzeć na lepsze jutro, rozjaśni mroki i wyzwoli w sercu pragnienie dobra.

Proboszcz