Poświęcenie Sztandaru ZSP1

485

W wyniku reformy oświaty, zmian struktury szkoły został poświęcony nowy sztandar dla ZSP1. „Sztandar uczy poczucia odpowiedzialności, godnej postawy i troski o dobre imię szkoły. Jednocześnie zobowiązuje do życia według zasad wyznawanych przez Patrona Szkoły, którego wizerunek widnieje na sztandarze” – mówił w homilii proboszcz Sanktuarium.