Trwają prace remontowe przy kościele

497

Trwają prace remontowe przy kościele: elewacja ścian, obróbki blacharskie, odwodnienie. Prace są możliwe dzięki ofiarności parafian. Ofiary można składać również na konto parafii:

48 1240 1718 1111 0000 1098 0774