Dziękczynienie za Chleb

461

„Bogu niech będą dzięki za to, że mamy chleb i mamy go pod dostatkiem. Dziękujmy Bogu za Chleb z nieba, który nas podtrzymuje w naszej pielgrzymce wiary. Korzystajmy z tego Chleba jak najczęściej, by sprostać zadaniom uczniów Chrystusa. Niech On – Chrystus – Chleb Życia prowadzi ku pełni życia”.