Intronizacja Pisma Świętego

463

Dziś podczas Mszy św. o godz. 9 uroczyście wniesione zostało Pismo Święte.

Pan Jezus przekazał swoim uczniom obietnicę: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20), która nie odnosi się wyłącznie do sakramentu Eucharystii. Ukazał nam również wiele innych znaków, świadcząc, że żyje i działa w Kościele. Wszędzie tam, gdzie udzielane i przyjmowane są sakramenty, działa sam Jezus Chrystus. Jest On obecny również wtedy, gdy wierni zbierają się na wspólną modlitwę, gdy czytają, słuchają i tłumaczą treść Pisma Świętego – „wówczas On sam mówi” (KL 7). Czytanie Świętych Ksiąg jest dialogiem między Bogiem
a człowiekiem, bo: „do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, to Jego słuchamy, gdy czytamy Boskie wypowiedzi” (KO 25).

Dzisiaj naszą szczególną uwagę zwracamy na Pismo Święte, które jest znakiem obecności Boga pośród ludzi – w słowie Pisma Świętego jest sam Pan – powie św. Atanazy. Pismo Święte jest pokarmem, którym się karmimy. Jest ono obecnością mówiącego do nas Boga. Gdy słuchamy słów Pisma Świętego to tak, jakby się widziało Jego własne usta (św. Grzegorz Wielki).

Na kartach Pisma Świętego Bóg otworzył przede mną swe serce. Moją odpowiedzią jest wiara, która przejawia się w modlitwie i życiu chrześcijańskim. I dlatego, jako wspólnota zgromadzonego Kościoła, pragniemy oddać szczególną cześć Księdze Pisma Świętego, w której zawarte jest Słowo Życia, przemawiający do nas Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.