Święci – przykład do naśladowania

573

1 listopada Kościół wspomina tych, którzy już są w niebie i cieszą się pełnią zbawienia. To ci, których Kościół wyniósł do chwały ołtarzy, ale także niezliczone rzesze wiernych – to nasi przodkowie, znajomi, którzy po oczyszczeniu z grzechów dostąpili łaski nieba. Na ołtarzu widoczne są relikwiarze z relikwiami św. Franciszka Salezego i św. Marii Małgorzaty Alacoque, św. Antoniego Padewskiego, św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Maksymiliana oraz bł. Carlo Acutisa. Niech ich obecność zgłębia świadomość troski o świętość.