Wprowadzenie relikwii bł. Karoliny Kózkówny

489

Dziś podczas Mszy św. o godz. 18 sprawowanej przez bpa Ireneusza Pękalskiego zostały uroczyście wprowadzone relikwie błogosławionej Karoliny Kózkównej – patronki młodzieży i Ruchu Czystych Serc. We wstępie do Mszy św. proboszcz powiedział: „gdy we wrześniu rozpoczynał się nowy rok szkolny i katechetyczny, a z nim nowe wyzwania oraz poszukiwanie metod odnajdywania młodego pokolenia w kościele przyszła z Bożego ducha myśl, że może nam pomóc w tym bł. Karolina. Podjęte wówczas starania pozyskania dla parafii relikwii zrealizowały się. Przedstawiciele młodzieży wraz z ks. Michałem i Rafałem odebrali relikwie z par. Zabawa k.Tarnowa. Dziś je uroczyście wnieśliśmy. Ufam, że błogosławiona Karolina dopomoże nam w zajmowaniu postawy umiłowania modlitwy, czystości i pracy”.. W pasterskim słowie biskup Ireneusz mówił: „Polska woła o ludzi sumienia, Tomaszów woła o ludzi sumienia, prawego sumienia”. Relikwie pozostaną już na stałe w naszym Sanktuarium i przy nich będą odbywały się formacyjne spotkania młodzieży.