Nowi kandydaci na ministrantów

787

Siedmiu chłopców: Miłosz, Antoś, Oliwier, Piotr, Jakub, Filip, Michał zostało dziś włączonych do grona kandydatów na ministrantów. Wyrazili wolę przygotowania do podjęcia posługi ministranta, a zewnętrznym znakiem stała się szarfa. Będą ją zakładać służąc przy ołtarzu. Rodzicom dziękujemy za otwartość na Boże sprawy a ich opiekunowi – ks. Rafałowi pomysłów na interesujące spotkania – zbiórki.