Światełko z Betlejem

410

Dziś podczas Mszy św. o godz. 11.30 harcerze z Hufca Tomaszowskiego wnieśli w uroczystej procesji do świątyni Betlejemskie Światełko Pokoju. Będzie można je wziąć na stół wigilijny, by w łączności z braćmi i siostrami prosić o pokój na świecie. „Zbyt dużo w tym świecie jest ciemności. Bądźcie dla innych światłem, dzięki któremu nie zagubią drogi jako pewnej do pełni człowieczeństwa” – mówił w kazaniu ks. proboszcz.