Pojechali na granicę…

419

Dziś w nocy nasi Rycerze Kolumba wyjechali na przejście graniczne do
Chrebennej, aby pomóc w obsłudze uchodźców z Ukrainy. To jedna z form pomocy naszym sąsiadom. Wspieramy ich duchowo ale i materialnie przekazując ofiary pieniężne do Caritas Łódzkiej, produkty pierwszej potrzeby. Od 3 marca w budynku parafialnym zamieszkała mama z dwojgiem dzieci z Ukrainy.