TRIDUUM PASCHALNE

1301
  1. Wielki Czwartek jest dniem pamiątki ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej  sprawowana będzie o godz. 18. podczas której będziemy dziękować Chrystusowi za dar Eucharystii i za tych, którzy ją sprawują. Na zakończenie Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji. Czuwanie do godz. 2200. Spowiedź  od godz. 7 do 8.
  2. W Wielki Piątek wspominamy mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Złożył ofiarę krwawą ze swojego życia i dlatego tego dnia nie jest sprawowana Msza św. – w  centrum liturgii jest Krzyż – drzewo na którym zawisło Zbawienie świata. O godz. 14.30 rozważanie Męki Pańskiej i koronka do Miłosierdzia Bożego. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18. Na jej zakończenie procesja  z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. Odśpiewane zostaną Gorzkie Żale. W Wielki Piątek zachowuje się święty post paschalny, tj. powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i post ilościowy – jeden posiłek do syta – aby z podniosłym i otwartym sercem  przystąpić do radości Niedzieli Zmartwychwstania. Doradza się, aby post był przedłużony także w Wielką Sobotę. Adoracja do godz. 2200. Składane tego dnia ofiary przeznaczone są na Grób w Ziemi Świętej. Spowiedź od  godz. 7 do 8.
  3. W Wielką Sobotę trwamy przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Kościół powstrzymuje się od sprawowania mszy świętej. Wieczorna Msza św. o godz. 20.oo jest Mszą Wigilii Paschalnej rozpoczynająca Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Na Mszę św.  przynosimy świece. Całodzienna adoracja Pana Jezusa w Grobie. Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 800 do 1500;  w domach od 9.    
  4. Rezurekcja w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.oo Kolejne Msze św. o godz. 9.oo;  10.15; 11.30; 13.oo;  18.oo   Pamiętajmy, że Triduum Paschalne to najważniejsze dni roku liturgicznego – zapraszamy do udziału.