Koncert „Mały Chór Wielkich Serc”

388

W „Dni Antoniańskie” poprzedzające uroczystość odpustową ku czci św. Antoniego wpisuje się koncert w wykonaniu dzieci z Łodzi pod przewodnictwem o. Piotra Kleszcza OFM. Wykonali pieśni religijne dając wiele duchowych przeżyć.