„Antoniówka” – miejsce modlitwy i rekreacji

565

Staraniem proboszcza ks. inf. Stanisława Grada, w 2004r. parafia św. Antoniego stała właścicielem niewielkiej posiadłości – leśniczówki w miejscowości Brenica – oddalonej 15km od Tomaszowa Maz. To miejsce sprzyja spotkaniom grup parafialnych. W ostatnim czasie budynek został odnowiony, a dziś poświęcony z przeznaczeniem na Dom Modlitwy. Wszystkim ludziom dobrej woli, sponsorom dzięki którym to miejsce nabrało nowego blasku z serca dziękujemy. Dziś również po raz pierwszy miejsce to zostało nazwane Antoniówką. Niech patron św. Antoni odnajduje nas dla Boga.