Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

196

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
Blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie lecz będę żył,
Pan okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana,
Jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć

Dzięki składajmy Mu,
Bo wielka jest jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan,
A noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu
I chcę Go dziś błogosławić
Jezus, mój Pan i Bóg,
On przyszedł aby nas zbawić

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
Blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie lecz będę żył,
Pan okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana,
Jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć