„Dni Antoniańskie” 11-13 czerwca 2023r.

608

W dniach 11-13 czerwca br. odbędą się „Dni Antoniańskie”, będące przygotowaniem do uroczystości odpustowej ku czci św. Antoniego – patrona parafii, miasta i powiatu. W programie wiele wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych oraz religijnych (plakat). Zapraszają organizatorzy: Starosta Tomaszowski, Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. oraz Kustosz Sanktuarium św. Antoniego.