Jubileusz u Sióstr Pasjonistek

1210

Dziś podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza dziękowaliśmy Bogu za łaskę powołania zakonnego Siostry Violetty i Siostry przełożonej Anity – świętujących odpowiednio 60 i 50 lat ślubów zakonnych. Na wspólną modlitwę oprócz wiernych przybyły Siostry na czele z Matką Generalną”. Bądźcie dalej przez swą posługę światłem, które pozwoli innym odnajdywać radość z naśladowania Jezusa” – powiedział proboszcz, Do Jubilatek słowo skierowała Matka Generalna:

Umiłowane w Chrystusie Siostry Jubilatki: Matko Anito i S. Violetto

Z radością składamy dziś uwielbienie Bogu w Trójcy Jedynemu za dar powołania do życia według rad ewangelicznych Sióstr obchodzących jubileusz 60 i 50 życia zakonnego. 

Jubileuszowa Uroczystość to spojrzenie w przeszłość z pokorną wdzięcznością, by ponad zmiennością czasów, ustrzec to, co istotne i wartościowe, aby z czujnością i zatroskaniem pochylić się nad teraźniejszością, by na nowo odczytać charyzmat Zgromadzenia i przybliżać człowiekowi naszych czasów wartość Jezusowej Męki, a w ten sposób rozwijać dzieło Matki Założycielki – Sługi Bożej Józefy Hałacińskiej. Kochane Siostry Jubilatki patrzmy z nadzieją w przyszłość, by mimo trudności, nieść we współczesny świat pokój, dobro i radość zmartwychwstałego serca, mającą swój początek w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego mamy szczęście się chlubić.

To bardzo ważny jubileusz w swoim znaczeniu, gdyż każdy czas potrzebuje świadków miłości i miłosierdzia Boga. Siostry jako Pasjonistki zafascynowały się Miłością Ukrzyżowanego i całym życiem składają świadectwo umiłowania Krzyża. Jest ono bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie, świadectwo pokornego, cichego trwania przy Krzyżu. 

Wyrażamy wdzięczność Bogu za dobro, które otrzymałyście, to które zostało podarowane Zgromadzeniu w darze Waszego powołania pasyjnego. 

Dziękujemy za długie lata Waszej ofiarnej posługi naszej Rodzinie Pasyjnej, za wszystko, co czyniłyście z miłości do Jezusa Ukrzyżowanego. Za wasze serca zawsze otwarte na Boże natchnienia, za oddanie służbie Miłości Ukrzyżowanej, za nieustanną gotowość, by dawać siebie wszędzie tam, gdzie zostałyście posłane. 

Dziękujemy za ogrom modlitwy i dar ofiarowanych cierpień. Za Waszą wierność przez 60 i 50 lat, która była odpowiedzią na Jezusową niezmienną miłość. Wierność mimo zmiennych losów, trudnych decyzji przełożonych, duchowych zachwytów i walk wewnętrznych, bo przecież takie są prawidła życia duchowego, dorastania do świętości w zwyczajnej codzienności, aby iść szlakiem przetartym przez Sługę Bożą Matkę Józefę naszą Założycielkę. 

Kochane Siostry Jubilatki niech nasze dzisiejsze Jubileuszowe świętowanie przyniesie Bogu chwałę i będzie wylaniem nowych mocy Ducha Świętego w dalszej służbie Kościołowi, Zgromadzeniu i drugiemu człowiekowi. 

Z wyrazami wdzięczności zwracamy się do Księdza Proboszcza Kanonika Sławomira Klicha  za przewodniczenie tej Jubileuszowej Eucharystii, wygłoszone Słowo Boże, pełne głębokiej treści, krzepiące na duchu, za wszelkie przejawy życzliwości dla Zgromadzenia, za zorganizowanie dzisiejszej Uroczystości. Naszą wdzięczność będziemy wyrażać w modlitwie w intencji Księdza i rodziny parafialnej. Czcigodnym Kapłanom składam podziękowanie za włączenie się w nasze wspólne Te Deum – Dziękczynienie.

Podziękowanie kierujemy do Rodziny i uczestników naszego świętowania za obecność i wspólną modlitwę. 

Niech nasze dzisiejsze uwielbienie złączy się z uwielbieniem Boga i przyniesie Jemu chwałę. 

                                                      Przełożona Generalna

                                                     M.Agnes Jaszczykowska