Drodzy Parafianie

*Arcybiskup Metropolita Łódzki udzielił dyspensy od obowiązku
niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 12 kwietnia br.
włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom
przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy
oznacza, że nieobecność na Mszy świętej niedzielnej we wskazanym
czasie nie jest grzechem.

*W związku z nowymi, obowiązującymi od dnia 24 marca br., zarządzeniami państwowymi w każdej Mszy świętej, nabożeństwie i pogrzebie może uczestniczyć 5 osób. W praktyce oznacza to, że we Mszy świętej uczestniczą osoby, które poprosiły o jej sprawowanie, a w pogrzebie – najbliższa rodzina. Jeśli w świątyni zgromadzi się więcej niż 5 osób, wówczas będzie udzielona Komunia Św. osobom niezwiązanym z intencją. Takie osoby prosić będziemy, by opuściły świątynię i uczestniczyły we Mszy św. transmitowanej przez media.   

*Każdego dnia od poniedziałku do piątku o godz. 15 a w sobotę o godz. 17. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka do Miłosierdzia Bożego i czas na indywidualną modlitwę. W tym czasie możliwość sakramentalnej spowiedzi. Pamiętajmy, że w adoracji może również uczestniczyć 5 osób.

*Msze św. w naszym Sanktuarium w niedzielę będą odprawiane jak w każdą niedzielę 7.oo   9.oo  10.15    11.30   13.oo  18.oo i dodatkowo o godz. 16. W dni powszednie o godz. 6.30  7.oo  7.30  18.oo

*Prosimy Was Parafianie o zrozumienie i i stosowanie się do tych postanowień. Wzywajmy wstawiennictwa naszych patronów: św. Antoniego Padewskiego, św. Stanisława bpa i męczennika oraz Matki Bożej Różańcowej o ustanie epidemii. Trwajmy – w miarę możliwości – na adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Wszystkim parafianom na ten trudny czas ofiarujemy swoją modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo.

                                                                                   Duszpasterze