Pochodzący z parafii

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Stefan Porczyk, wyśw. 1923
† ks. Stanisław Lemczak, wyśw. 1937
ks. Wacław Chmielewski, wyśw. 1952
ks. Stanisław Socha, wyśw. 1957
† ks. Sławomir Orłowski, wyśw. 1972
ks. Ryszard Twardowski, wyśw. 1974
ks. Adam Rogulski, wyśw. 1985
ks. Ireneusz Bochyński, wyśw. 1990
ks. Robert Kaczmarek, wyśw. 1996
ks. Paweł Szubert, wyśw. 1997
ks. Adam Grałek, wyśw. 1999

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Michał Sabatura OFMConv., wyśw. 1992
o. Adam Dzierżanowski kapucyn, wyśw. 1995
o. Radosław Długi OFMConv., wyśw. 2000

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Zofia Krześlak, 1980, urszulanka SJK
s. Beata Rudzińska, 1991, nazaretanka
s. Józefina [Agata] Krześlak, 1993, nazaretanka
s. Izabela Szalińska, 2000, nazaretanka
s. Bogumiła [Elekta] Owczarek, 2001, karmelitanka Dz.J.