Ks. Infułat Stanisław Grad (1990-2011)

Ks. Stanisław Grad urodził się 27 stycznia 1941 roku w Królowej Woli. Po ukończeniu łódzkiego seminarium duchownego przyjął (21 czerwca 1964 roku) święcenia kapłańskie. W roku 1968 ukończył teologiczne studia magisterskie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a w 1976 roku obronił pracę doktorską z teologii w tej samej uczelni.
Przez 22 lata (od 1970 roku) był dyrektorem Archiwum Diecezji Łódzkiej. W latach 1975–1981 był kapelanem i sekretarzem biskupa Józefa Rozwadowskiego, ordynariusza diecezji łódzkiej.
Od roku 1981 do roku 1988 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Na tej uczelni aż do śmierci wykładał historię Kościoła i przez 20 lat prowadził seminarium naukowe.
W latach 1988-1990 był proboszczem par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi, a później, od sierpnia 1990 roku – proboszczem par. św. Antoniego Padewskiego, św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Matki Boskiej Różańcowej w Tomaszowie Mazowieckim i tamtejszym dziekanem.
Był członkiem Rady Kapłańskiej i Duszpasterskiej, członkiem Kolegium Konsultorów i ojcem Synodu Archidiecezji Łódzkiej, wizytatorem katechetycznym i wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej Wandy Malczewskiej.
Opublikował wiele artykułów naukowych z zakresu historii Kościoła w Polsce i historii diecezji łódzkiej. W tym dwie monografie: Działalność kościelna Prymasa Jana Łaskiego i Kościół św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim.
Otrzymał następujące odznaczenia kościelne: 15 grudnia 1986 r. został kapelanem Jego Świątobliwości, 7 czerwca 1995 r. kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej, 9 grudnia 1997 r. jej kanonikiem gremialnym. 16 marca 2005 r. otrzymał godność prałata honorowego Jego Świątobliwości, a 3 maja 2010 r. – protonotariusza apostolskiego.Zmarł 11 października 2011 po długiej chorobie.