Odpust

ODPUST:

Św. Antoniego, 13 czerwca;
Św. Stanisława, 8 maja