Caritas

Parafialny Zespół Caritas
Aby rozszerzyć dzieła Caritas i docierać wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna, nieocenioną rolę pełnią wolontariusze pracujący w Parafialnych Zespołach Caritas, którzy angażują się w służbę chorym, biednym, opuszczonym.
Realizują swą pomoc w parafiach, gdzie widzą i znają potrzebujących pomocy.
• Parafialny Zespół Caritas jest jednostką terytorialną Caritas
• Zespoły Parafialne współpracują z Caritas i świadczą pomoc osobom biednym mieszkającym na terenie danej parafii.
• Zespoły Parafialne uczestniczą w akcjach i programach koordynowanych przez Caritas.
Przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas jest Iwona Rybak
Członkowie: Ewa Barbara Podpora, Ilona Pawlik, Wiesława Rumińska, Marta Wawrzyńczyk, Aleksandra Chwalińska, Marcin Rybak.