Poświęcenie kapliczki w Niebrowie

921

Kapliczka pw. Matki Bożej Częstochowskiej staraniem mieszkańców Niebrowa została przeniesiona ze skrzyżowania z ul. Mostową i poświęcona. „Niech będzie znakiem wiary oddanego Bogu i Jego Matce ludu. Niech przyciąga serca i napełnia je Bożą łaską”- mówił w kazaniu ks.proboszcz.