Kancelaria parafialna

Godziny pracy:
Poniedziałek-piątek 10.00-11.00 i 15.30-17.00
Sobota nieczynne

Poradnia rodzinna :
Poniedziałek 18.30-20.00


 Potrzebne dokumenty:
  1. chrzest;
  2. ślub;
  3. pogrzeb.

Do chrztu:

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu w kancelarii:

1. Świadectwo urodzenia dziecka.
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
3. Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że dana osoba może pełnić tę funkcję.
4. Dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. Jest wyznaczony przez rodziców i posiada do tego wymagane kwalifikacje.
2. Ukończył 16 lat.
3. Jest katolikiem bierzmowanym, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić.
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Na tydzień przed wyznaczoną datą chrztu należy przybyć do kancelarii parafialnej wraz ze wszystkimi dokumentami i dokonać spisania aktu chrztu.

Chrzty odbywają się w każdą niedzielę na Eucharystii o godzinie 13.00 a w okresie wakacji o 11.30

Rodzice powinni zadbać o świecę chrzcielną , białą szatę.

Jeśli rodzice pragną ochrzcić dziecko nie będąc mieszkańcami naszej parafii niezbędna jest pisemna zgoda z parafii zamieszkania.

Nie ważny jest adres zameldowania lecz zamieszkania rodziców , jeśli mieszkają oni więcej niż 3 m-ce na terenie innej parafii stają się defakto jej parafianami.


 Do ślubu:

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego:

1. Dowód osobisty
2. Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
3. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
4. Świadectwo katechezy z ostatniej klasy
5. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (honorowane są zaświadczenia ukończenia kursu z katechezy przedmałżeńskiej w szkole ponadgimnazjalnej)
6. Jeśli jest to ślub konkordatowy zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (w trzech egzemplarzach).


 Do pogrzebu:

pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu,
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią lub wiatyku (ostatnia Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią np.: w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
3. Do kancelarii parafialnej należy się udać wówczas gdy kancelaria cmentarna wyda odpowiednie zaświadczenie o dacie i miejscu pochówku.