Kult św. Antoniego

We wtorki o godz. 11 Msza św. wotywna o św. Antonim (przy bocznym ołtarzu), nowenna, modlitwy do Świętego, ucałowanie relikwii.
Intencje napisane na kartkach i złożone puszki są odczytywane podczas Mszy Świętej.
Od 9 do 12 możliwość spowiedzi świętej.