Kult św. Antoniego

We wtorki o godz. 7 i 18 msza św. wotywna o św. Antonim, nowenna, modlitwy
do świętego, ucałowanie relikwii.
Intencje napisane na kartkach i złożone puszki są odczytywane podczas wieczornej nowenny.