Wizytacja kanoniczna parafii

453

W niedzielę 09 października odbyła się wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził ks. biskup Ireneusz Pękalski. Podczas Mszy św. o godz. 9.oo; 10.15 i 11.30 zaprezentowały się grupy parafialne oraz ks. proboszcz złożył sprawozdanie duszpastersko – ekonomiczne parafii.