Powitanie ks. Michała

803

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś z dn. 25 sierpnia b.r. mianował ks. Michała Czarneckiego wikariuszem naszej parafii. Jest Tomaszowianinem, ma 9 lat kapłaństwa. Będzie katechizował w I Liceum Ogólnokształcącym. W parafii zajmie się duszpasterstwem młodzieży.