Otwarcie Drzwi Jubileuszowych

702

Od 10 grudnia tego roku świętujemy Jubileuszowy Rok z racji 100-ej rocznicy powstania Diecezji Łódzkiej. Metropolita Łódzki Arcybiskup Grzegorz Ryś ustanowił 16 Kościołów Stacyjnych, które są miejscami refleksji i modlitwy, a nade wszystko miejscem zyskiwania łask ze skarbca Bożego Miłosierdzia. Z pielgrzymowaniem do kościołów stacyjnych związany jest znak Drzwi Świętych. Zostały one w sposób uroczysty otwarte dziś – w niedzielę 20 grudnia br. przez bpa I.Pękalskiego. Warto sobie uświadomić, że przekraczanie progu Drzwi Świętych oznacza  wyznanie wiary, że Jezus Chrystus  jest Panem, że na nowo wybieram życie, którym On mnie obdarzył, oraz zamierzam zerwać z grzechem.