Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!

866

Drodzy Parafianie! Zmartwychwstanie Chrystusa jest darem, który nieskończenie przekracza nasze możliwości zrozumienia go i przyjęcia. Pomimo ludzkiej słabości Bóg dzieli się tym darem z nami, abyśmy w Jezusie Chrystusie odnajdywali sens życia, które się nie kończy. Życzymy Wam, by waszą codzienną radością był Chrystus Zmartwychwstały, by On sam prowadził Was w wierze, nadziei i miłości do zmartwychwstania i życia wiecznego w niebie. Błogosławionych Świąt.   

Duszpasterze